سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
بر دانشجوست که نفسش را به جستجوی دانش عادت دهد و از فرا گرفتن آن ملول نگردد و آنچه را فرا گرفته بسیار نشمارد . [امام علی علیه السلام]
درباره

هما
پیوندها